روی خط خبر

  • chot90
  • میکروب های chot ارشد

منبع: chot90
امتیاز: 5 5

میکروب های chot ارشد از وبلاگ میکروب های chot ارشد chot90

میکروب های chot ارشد

سلام خیلی وقت بود نیومدم بنویسم یه فاصله ولانی بود میدونم اخه دیگه بهناز پیدا شده و از دلتنگی در اومدم الان هم دلم واسه دوستانی تنگ شده که نظر میدادند و این نوشته هارو میخوندن خوبین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ alt="" border="0" /> کجایین؟ چه خبر؟ شما هم درگیر زندگی هستین؟ یکی بهم گفت زندگی و چه میکنی؟ نفهمیدم چی جواب بدم اخه زندگی چیه؟ زنده گی زنده که هستم اما زندگی و نمیدونم  نه نه نه ناشکری نمیکنم قر هم نمیزنم اصلا فقط درک واقعی زندگی و بعد 30 سال نفهمیدم زندگی تا هدفی نداشته باشی  تا دلیلی نداشته باشی من الان زندم بدون هدف خوبه که دنبال هدفم بعد از 30 سال alt="" border="0" /> واقعا گریه داره alt="" border="0" /> آخه اول هدف کنکور بود بعد فوق بود بعد دکترا بود بعد کار بود بعد خونه بود که قفل کردم تو همین هدف فکر کنم میشه یا نه؟؟ الانم هدفم بین دوراهی موندن و رفتنه یه دل میگه برم برم  یه دلم میگه نرم نرم خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا alt="" border="0" /> خدایا چرا اینروزا اینقدر به خوبی ها شک دارم؟ چرا اینقدر زخمی ام؟ خدایا چرا اینقدر اینروزا پر از تنشه؟ انگار که جنگ شده همه وحشت زدن همه از هدف حرفی نمیزنن از اینکه میشه هدفی داشت حرف میزنن میترسم نکنه خدایا تنهامون گذاشتی ؟ گناهام نمیدونم چندتاست اما خوب وقتی بهشون فکر میکنم عذاب وجدان میگیرم خوب از فامیلم خبری ندارم خوب یادشون نکردم فقط حال پدربزرگمو میپرسم و خانوادمو دختر دایی هام و خاله و عمع و دختر عمه هام.. خیلی مشغله بود نه خوب یکم ازشون شاکی بودم چون همیشه مشکلات خانوادگیشون و میخواستن بقیه حل کنند و دیگه نمیتونستم تحمل کنم. اما الان پشیمونم کاش کنارشون میبودم. از گناهای دیگم وقتی که جای جواب منطقی به حرف های نیش دار مادرشوهر و پدرشوهرم همش سر همسرم قر میزدم اخه خیلی با حرفاشون اذیتم میکنن. گناه بعدیم راجب بابا و مامانمه که همیشه میخواستم اجازه بدن برم دنبال آرزوهام بیچاره ها چه عذابی میکشن alt="" border="0" /> خدایا گناه های دیگمو هم یادمه حسادتم نسبت به ابجیم که همیشه میخواستم مثه اون باشم گناه بعدیم که نابخشودنی وقتی دیدم همکارام زیرابمو میزنن من واسه اینکه بتونم به     

سلامخیلی وقت بود نیومدم بنویسمیه فاصله ولانی بود میدونماخه دیگه بهناز پیدا شده و از دلتنگی در اومدمالان هم دلم واسه دوستانی تنگ شده که نظر میدادند و این نوشته هارو میخوندنخوبین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟کجایین؟چه خبر؟شما هم درگیر زندگی هستین؟یکی بهم گفت زندگی و چه میکنی؟نفهمیدم چی جواب بدماخه زندگی چیه؟زنده گیزنده که هستم اما زندگی و نمیدونم نه نه نهناشکری نمیکنم قر هم نمیزنم اصلافقط درک واقعی زندگی و بعد 30 سال نفهمیدمزندگی تا هدفی نداشته باشی تا دلیلی نداشته باشیمن الان زندم بدون هدفخوبه که دنبال هدفم بعد از 30 سالواقعا گریه دارهآخه اول هدف کنکور بود بعد فوق بود بعد دکترا بود بعد کار بود بعد خونه بود که قفل کردم تو همین هدف فکر کنم میشه یا نه؟؟الانم هدفم بین دوراهی موندن و رفتنهیه دل میگه برم برم یه دلم میگه نرم نرمخدایاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخدایا چرا اینروزا اینقدر به خوبی ها شک دارم؟چرا اینقدر زخمی ام؟خدایا چرا اینقدر اینروزا پر از تنشه؟انگار که جنگ شده همه وحشت زدنهمه از هدف حرفی نمیزنن از اینکه میشه هدفی داشت حرف میزننمیترسم نکنه خدایا تنهامون گذاشتی ؟ گناهام نمیدونم چندتاست اما خوب وقتی بهشون فکر میکنمعذاب وجدان میگیرمخوب از فامیلم خبری ندارم خوبیادشون نکردم فقط حال پدربزرگمو میپرسم و خانوادمودختر دایی هام و خاله و عمع و دختر عمه هام.. خیلی مشغله بودنه خوب یکم ازشون شاکی بودم چون همیشه مشکلات خانوادگیشون و میخواستن بقیه حل کنند و دیگه نمیتونستم تحمل کنم. اما الان پشیمونم کاش کنارشون میبودم. از گناهای دیگم وقتی که جای جواب منطقی به حرف های نیش دار مادرشوهر و پدرشوهرم همش سر همسرم قر میزدم اخه خیلی با حرفاشون اذیتم میکنن.گناه بعدیم راجب بابا و مامانمه که همیشه میخواستم اجازه بدن برم دنبال آرزوهام بیچاره ها چه عذابی میکشنخدایا گناه های دیگمو هم یادمه حسادتم نسبت به ابجیم که همیشه میخواستم مثه اون باشمگناه بعدیم که نابخشودنیوقتی دیدم همکارام زیرابمو میزنن من واسه اینکه بتونم به

در صورتیکه پست با عنوان میکروب های chot ارشد دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.