روی خط خبر

منبع: chot90
امتیاز: 5 5

مهربونی از وبلاگ میکروب های chot ارشد chot90

مهربونی

مهربان مهر محبت چه کلمات عجیبی نه؟؟؟؟ واقعا خیلی برام سخته معنیشون کنم ببین میخوام رک حرف بزنم خودتی و خودت بگو ببینم تا حالا به یکی که مهربونه گفتی ساده بدبخت؟؟؟؟؟؟ من و ببین اگه گفتی بدون تو بدبختی که نمیتونی بفهمی اونیکه از محبت به تو و بقیه دریغ نمیکنه بخاطر قلب بزرگ و پاکشه و نه ذهن خط خطی که تو داری هیچی نمیدونه و نه قلب سیاه و تاریک و آهنی متاسفم که ناراحتتون کردم حتی ناراحت کردن شما آدم های کوچیک هم قلبمو به درد میاره حقیقتش این حرفا رو میخواستم به همکارم بگم که نمیتونه از محبت دیگران سواستفاده نکنه دلم آروم شد خوبه ها اینجا حرفایی و بزنم که نمیتونم بزنم بذار پس ادامه بدم یکم دلم خنکشه   الان مخاطبم همکارمه     ببین دختر تو خالی که کلی هزینه میکنی واسه ظاهرت تا حالا چندبار دست یکی و گرفتی یا خواستی به کسی محبت کنی اینقدر بدبختی که حتی به همسرت هم محبتت و دریغ میکنی الان نشستی به من راجب رفتار کردن با شوهر حرف میزنی میخوای من و بدبخت کنی کدوم احمقی بهت گفته باید اینطوری شوهرداری کرد؟ اخه احمق شوهرت وقتی کنارت زندگی میکنه و تورو انتخاب کرده یعنی میخواد مراقبت باشه نفهم نیومده که تورو اذیت کنه اگه بخواهی لج کنی و اذیتش کنی نتیجش همونه که میدونی متاسفم که اینقدر ظاهربینی و بدجنس اگه شوهرت و دوست داشتی بخاطرش به خانوادش احترام میذاشتی تو نمیتونی مادرش و ازش بگیری نمیتونی فامیلشو چون تو ازشون خوشت نمیاد بگیری من همکارتم میبینم وقتی از یکی کینه میگیری تا انتقام نگیری و زهرتو نریزی دیوونه میشی اخه راجب عشق چی میدونی تو که میشینی آینده زندگی من و برام میگی دیوانه اخرینبارت باشه راجب رابطه من و همسرم پیش بقیه اظهار نظر کنی هرجا نشستی گفتی بخاطر محبت هام به همسرم یروز پشیمون میشم چون مردا ارزش محبت و ندارن و یروز منم مثه تو تنها میشم لعنتیییییییییییییییییییییییی ازت بدم میاد تو و افکار خرابت و اون نیت بدت و اون حرف جنس مردابت اگه جداشدی و قلبت شکسته نباید همه رو با یه دید ببینی همه مردا شبیه اون مردی که تو سالها دیدی نیستن اگه یکی دلت و شکسته تو دیگه دل نشکن  تو اینقدر اخلاقت بده که من همکارت نمیتونم تحملت کنم همش آدم هارو به ظاهرشون قضاوت میکنی همش درگیر خودتی و چیزی که آینه نشون میده یبار شد بخوای به کسی محبت کنی اینجا هم همش زیرآب میزنی و به کسی احترام نمیذاری من که نمیفهمم کی از تو خواست راجب من و زندگیم با همسرم حرف بزنی؟ آخییش خیلی چرت و پرت گفتمفایده نداشت هنوزم نمیتونم حرف دلمو اینجا بگم چون یه فحش زشته که تو دلم بهش میگم  alt="" border="0" /> لعنتییییییییییییییی همسرم گناه داره نمیتونم راجبش اینطوری باشم   قضیه میدونین چیه؟ خیلی همسرم و دوست دارم بیشتر از خودش نشون میدم مثلا وقتی همکارام میخوان برن مسافرت یا کافه نمیتونم باید برم خونه شام درست کنم اخه اون خیلی کارش سخته وقتی میاد خونه خستست و نمیخوام گرسنه منتظر من باشه.  جفتمون سرکاریم و خیلی هم و نمیبینیم و وقتی فرصت کنیم با هم میریم بیرون. بعدشم همکارام اکثرا دوست پسر دارن و نمیتونم باهاشون برم بیرون چون حس اونا با من فرق میکنه. نمیشه خب.. دوست پسر بودن یه جور بی تفاوتی و یه جور بی مسئولیتی داره که اونا میخوان با من مقایسه کنن نمیشه خب اصا نمیشه حرفایی که اونا میزنن و درگیرن باهاش یکم واسه من متفاوته آرایشگاههای شهر و پاساژها و........ اما من و همسرم باید پس انداز کنیم تا بتونیم یه شرایط مناسبتر و بسازیم. نه من میتونم از همسرم توقع داشته باشم با این شرایط نه خودم. بعدشم من و همسرم مشکلی نداریم با این نوع زندگی یعنی الان ما با همین پس اندازهامون خیلی چیزایی و داریم که اونا ندارن. دلیل نمیشه که هرجا بشینی بگی پشیمون میشم.و همسرم ارزش محبت و نداره. این تویی که ارزش دوستی و نداری وقتی ازدواج میکنی همسرت میشه میشه نیمه دیگت. چطور میتونی ولش کنی و بندازیش تو خرج و قرض.. همسر عزیزم درکت میکنم تو همیشه تلاش کردی من راحت باشم. اگه نتونستی برام هدیه های گرون قیمت و طلا بخری اما وقتی با دست های پینه بسته میای خونه و از خستگی روی کاناپه لم میدی و نمیذاری محتاج عالم و آدم باشم و مراقبمی از خدا ممنونم. همینکه وقتی غذاهایی که میپزم و میخوری و میگی بهترین غذای دنیاست همینکه چهره ی بدون آرایش خلیجی  و خستمو میبینی و میگی زیباترین زن دنیا و قلبتو سپردی بهم و اعتماد کردی و لحظه هاتو باهام شریکی ازت ممنونم.  خدایا کمکش کن موفق شه.    از آینده خبر ندارم نمیدونم کارم درسته یا غلط این و میدونم اون لحظه که دستمو میگیری بهترین لحظه دنیاست همیشه سالم باشی و سایه ات رو سرم.  دوست دارم  

مهربانمهرمحبتچه کلمات عجیبی نه؟؟؟؟واقعا خیلی برام سخته معنیشون کنمببین میخوام رک حرف بزنمخودتی و خودتبگو ببینم تا حالا به یکی که مهربونه گفتی ساده بدبخت؟؟؟؟؟؟من و ببیناگه گفتی بدون تو بدبختی که نمیتونی بفهمی اونیکه از محبت به تو و بقیه دریغ نمیکنه بخاطر قلب بزرگ و پاکشه و نه ذهن خط خطی که تو داری هیچی نمیدونه و نه قلب سیاه و تاریک و آهنیمتاسفم که ناراحتتون کردم حتی ناراحت کردن شما آدم های کوچیک هم قلبمو به درد میارهحقیقتش این حرفا رو میخواستم به همکارم بگم که نمیتونه از محبت دیگران سواستفاده نکنهدلم آروم شدخوبه ها اینجا حرفایی و بزنم که نمیتونم بزنمبذار پس ادامه بدم یکم دلم خنکشهالان مخاطبم همکارمهببین دختر تو خالی که کلی هزینه میکنی واسه ظاهرتتا حالا چندبار دست یکی و گرفتی یا خواستی به کسی محبت کنیاینقدر بدبختی که حتی به همسرت هم محبتت و دریغ میکنیالان نشستی به من راجب رفتار کردن با شوهر حرف میزنیمیخوای من و بدبخت کنیکدوم احمقی بهت گفته باید اینطوری شوهرداری کرد؟اخه احمق شوهرت وقتی کنارت زندگی میکنه و تورو انتخاب کرده یعنی میخواد مراقبت باشه نفهمنیومده که تورو اذیت کنه اگه بخواهی لج کنی و اذیتش کنی نتیجش همونه که میدونیمتاسفم که اینقدر ظاهربینی و بدجنساگه شوهرت و دوست داشتی بخاطرش به خانوادش احترام میذاشتیتو نمیتونی مادرش و ازش بگیرینمیتونی فامیلشو چون تو ازشون خوشت نمیاد بگیریمن همکارتم میبینم وقتی از یکی کینه میگیری تا انتقام نگیری و زهرتو نریزی دیوونه میشیاخه راجب عشق چی میدونی تو که میشینی آینده زندگی من و برام میگیدیوانهاخرینبارت باشه راجب رابطه من و همسرم پیش بقیه اظهار نظر کنیهرجا نشستی گفتی بخاطر محبت هام به همسرم یروز پشیمون میشم چون مردا ارزش محبت و ندارن و یروز منم مثه تو تنها میشملعنتییییییییییییییییییییییییازت بدم میادتو و افکار خرابت و اون نیت بدت و اون حرف جنس مردابتاگه جداشدی و قلبت شکسته نباید همه رو با یه دید ببینیهمه مردا شبیه اون مردی که تو سالها دیدی نیستناگه یکی دلت و شکسته تو دیگه دل نشکن تو اینقدر اخلاقت بده که من همکارت نمیتونم تحملت کنمهمش آدم هارو به ظاهرشون قضاوت میکنیهمش درگیر خودتی و چیزی که آینه نشون میدهیبار شد بخوای به کسی محبت کنیاینجا هم همش زیرآب میزنی و به کسی احترام نمیذاریمن که نمیفهمم کی از تو خواست راجب من و زندگیم با همسرم حرف بزنی؟آخییشخیلی چرت و پرت گفتمفایده نداشت هنوزم نمیتونم حرف دلمو اینجا بگم چون یه فحش زشته که تو دلم بهش میگم لعنتیییییییییییییییهمسرم گناه دارهنمیتونم راجبش اینطوری باشمقضیه میدونین چیه؟خیلی همسرم و دوست دارم بیشتر از خودش نشون میدممثلا وقتی همکارام میخوان برن مسافرت یا کافه نمیتونم باید برم خونه شام درست کنماخه اون خیلی کارش سخته وقتی میاد خونه خستست و نمیخوام گرسنه منتظر من باشه. جفتمون سرکاریم و خیلی هم و نمیبینیم و وقتی فرصت کنیم با هم میریم بیرون. بعدشم همکارام اکثرا دوست پسر دارن و نمیتونم باهاشون برم بیرون چون حس اونا با من فرق میکنه. نمیشه خب.. دوست پسر بودن یه جور بی تفاوتی و یه جور بی مسئولیتی داره که اونا میخوان با من مقایسه کنن نمیشه خباصا نمیشهحرفایی که اونا میزنن و درگیرن باهاش یکم واسه من متفاوتهآرایشگاههای شهر و پاساژها و........ اما من و همسرم باید پس انداز کنیم تا بتونیم یه شرایط مناسبتر و بسازیم. نه من میتونم از همسرم توقع داشته باشم با این شرایط نه خودم. بعدشم من و همسرم مشکلی نداریم با این نوع زندگییعنی الان ما با همین پس اندازهامون خیلی چیزایی و داریم که اونا ندارن. دلیل نمیشه که هرجا بشینی بگی پشیمون میشم.و همسرم ارزش محبت و نداره.این تویی که ارزش دوستی و نداریوقتی ازدواج میکنی همسرت میشه میشه نیمه دیگت. چطور میتونی ولش کنی و بندازیش تو خرج و قرض.. همسر عزیزم درکت میکنمتو همیشه تلاش کردی من راحت باشم. اگه نتونستی برام هدیه های گرون قیمت و طلا بخری اما وقتی با دست های پینه بسته میای خونه و از خستگی روی کاناپه لم میدی و نمیذاری محتاج عالم و آدم باشم و مراقبمی از خدا ممنونم. همینکه وقتی غذاهایی که میپزم و میخوری و میگی بهترین غذای دنیاستهمینکه چهره ی بدون آرایش خلیجی و خستمو میبینی و میگی زیباترین زن دنیا و قلبتو سپردی بهم و اعتماد کردی و لحظه هاتو باهام شریکی ازت ممنونم. خدایا کمکش کن موفق شه. از آینده خبر ندارمنمیدونم کارم درسته یا غلطاین و میدونم اون لحظه که دستمو میگیری بهترین لحظه دنیاستهمیشه سالم باشی و سایه ات رو سرم. دوست دارم

در صورتیکه پست با عنوان مهربونی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.