روی خط خبر

منبع: chot90
امتیاز: 5 5

دختر آزاد وجودم از وبلاگ میکروب های chot ارشد chot90

دختر آزاد وجودم

این منم alt="" border="0" /> این منممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم میدونی چی میخوام؟ alt="" border="0" /> سوارکاری و تیر اندازی alt="" border="0" /> یه سفر به اوج طبیعت کوه دشت روستاهای سبز و پاییزی alt="" border="0" /> مردم ساده و مهربون خدایااااااااااااااااااا من آزاد شدم alt="" border="0" /> وام چیه؟ alt="" border="0" /> قسط چیه؟ alt="" border="0" /> اجاره خونه؟ alt="" border="0" /> برید پیکارتون من خدام بزرگه میخوام شما دنبالم بیوفتید بدویید تا بهم برسید alt="" border="0" /> هاهاهاها alt="" border="0" /> میخوام بگم دیگه از چیزی نمیترسم اما از همن جمله هم میترسم خدایا کنارم بمون کمکم کن خدایا توکل به تو خدایا میدونم وجود داری تو اینروزهای پر از استرس و شلوغی کاری باهام کردن که نه احساسی نه اعتقادی منو برده کرده بودن برای یه لقمه نون خدایا کمکم کن این همه ترس و نگرانی از اطرافم پراکنده شن. خدایا کمکم کن alt="" border="0" /> خووووووووووووووب حالا بریم سر اصل مطلب میخوام یکاری و برای خودم شروع کنم. مثه ..... alt="" border="0" /> پرورش مرغ؟ معلم خصوصی؟ نمیدونم اما بذار یکم استراحت کنم و فکرمو رها کنم alt="" border="0" />

این منماین منممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممیدونی چی میخوام؟سوارکاری و تیر اندازییه سفر به اوج طبیعتکوهدشتروستاهای سبز و پاییزیمردم ساده و مهربونخدایااااااااااااااااااامن آزاد شدموام چیه؟قسط چیه؟اجاره خونه؟برید پیکارتونمن خدام بزرگهمیخوام شما دنبالم بیوفتیدبدویید تا بهم برسیدهاهاهاهامیخوام بگم دیگه از چیزی نمیترسماما از همن جمله هم میترسمخدایا کنارم بمونکمکم کنخدایا توکل به توخدایا میدونم وجود داری تو اینروزهای پر از استرس و شلوغی کاری باهام کردن که نه احساسی نه اعتقادیمنو برده کرده بودن برای یه لقمه نونخدایا کمکم کن این همه ترس و نگرانی از اطرافم پراکنده شن. خدایا کمکم کنخووووووووووووووب حالا بریم سر اصل مطلب میخوام یکاری و برای خودم شروع کنم. مثه .....پرورش مرغ؟ معلم خصوصی؟ نمیدونم اما بذار یکم استراحت کنم و فکرمو رها کنم

در صورتیکه پست با عنوان دختر آزاد وجودم دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.