روی خط خبر

منبع: chot90
امتیاز: 5 5

قرارداد از وبلاگ میکروب های chot ارشد chot90

قرارداد

تازه قرارداد و بهمون داده فکر کن همین الان عنوان شغلی من تو قرارداد کارشناسه اونوقت مدرک منو گرفته از روش مجوز آزمایشگاه میکروبی و زده بهش دارم میگم میگه مهم نیست  در حالیکه مسئول فنی ام خوب شد دارم میرم alt="" border="0" />

تازه قرارداد و بهمون دادهفکر کن همین الانعنوان شغلی من تو قرارداد کارشناسهاونوقت مدرک منو گرفته از روش مجوز آزمایشگاه میکروبی و زدهبهش دارم میگم میگه مهم نیست در حالیکه مسئول فنی امخوب شد دارم میرم

در صورتیکه پست با عنوان قرارداد دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.