روی خط خبر

منبع: cheraqmoshii
امتیاز: 5 5

آینده :: دغدغه های خانم مشوش از وبلاگ دغدغه های خانم مشوش cheraqmoshii

آینده :: دغدغه های خانم مشوش

رور روانشناسهبا اینکه بخاطر کنکور یه ترم مرخصی گرفتم ووالان ترم سه محسوب میشم و تمام فکرو تمرکزمو رو رشته جدید گذاشتم ولی دوست دارم در آینده یه روانشناس خوب باشم آرامش بدم و حس اعتمادو در طرفم ایجاد کنم رفتار معقولی داشته باشم به یه برنامه خاصی برسم برای زندگیم هدف درستی داشته باشم اینقدر خودمو با بقیه مقایسه نکنم اینقدر فکر منفی نکنم استرسی نباشمو خونسرد باشم آدم برای اینکه به بقیه آرامش بده باید از خودش شروع کنه دیگه:) +درمورد پست قبلی که گفتم سن مهمه ازین صوبتا:)) چون اول شکل گیری علاقه بود با کمی فکر کردن به این نتیجه رسیدم کلا از سرم بندازمش که خب افتاد:)) بیخیالش شدم و الان هیچ حسی ندارم:)

رور روانشناسهبا اینکه بخاطر کنکور یه ترم مرخصی گرفتم ووالان ترم سه محسوب میشم و تمام فکرو تمرکزمو رو رشته جدید گذاشتمولی دوست دارم در آینده یه روانشناس خوب باشم آرامش بدم و حس اعتمادو در طرفم ایجاد کنمرفتار معقولی داشته باشمبه یه برنامه خاصی برسم برای زندگیمهدف درستی داشته باشماینقدر خودمو با بقیه مقایسه نکنماینقدر فکر منفی نکنماسترسی نباشمو خونسرد باشمآدم برای اینکه به بقیه آرامش بده باید از خودش شروع کنه دیگه:)+درمورد پست قبلی که گفتم سن مهمه ازین صوبتا:))چون اول شکل گیری علاقه بود با کمی فکر کردن به این نتیجه رسیدم کلا از سرم بندازمشکه خب افتاد:))بیخیالش شدم و الان هیچ حسی ندارم:)

در صورتیکه پست با عنوان آینده :: دغدغه های خانم مشوش دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.