روی خط خبر

  • bst3
  • bijan tochal - چرا کوه‌نوردان باید از رنگ‌های جیغ استفاده کنند؟
 درخواست حذف مطلب

منبع: bst3
امتیاز: 5 5

bijan tochal - چرا کوه‌نوردان باید از رنگ‌های جیغ استفاده کنند؟ از وبلاگ bijan tochal bst3

bijan tochal - چرا کوه‌نوردان باید از رنگ‌های جیغ استفاده کنند؟

 

 

 

چرا کوه نوردان باید از رنگ های جیغ استفاده کنند؟

 

 

 

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از کوهنوردان خواست در صورت عزیمت به ارتفاعات

برفگیر و مناطق صعب العبور کوهستانی از لباس های دارای رنگ مشخص (قرمز، زرد و فسفری)

برای سهولت در رصد امدادگران و گروه های امداد و نجات هوایی و کوهستان استفاده کنند.

مرتضی سلیمی با اعلام رشد 16 درصدی ماموریت های جستجو و نجات در کوهستان در هشت

ماه گذشته از سال 97 این مطلب را عنوان کرد و اظهار داشت: طبق گزارش های ارزیابی شده

رسمی از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) سازمان امداد و نجات در مدت یادشده

بیشترین سلسله عملیات امداد و نجات کوهستان در ارتفاعات استان های مازندران با 185 مورد

، تهران با 133 مورد و فارس با 99 مورد انجام شده است.


وی از کوهنوردان اعزامی به مناطق کوهستانی و برفگیر سراسر کشور خواست، هنگام برنامه

ریزی صعود به مناطق کوهستانی و ارتفاعات برفگیر ضمن به همراه داشتن پوشاک کافی و

مناسب فصل و همچنین آگاهی از وضعیت آب و هوا، از مسیرهای مشخص و پاکوب شده برای

صعود و فرود به ارتفاعات یاد شده استفاده کنند.


سلیمی همچنین توصیه کرد وسایل ضروری بقا در کوهستان شامل مواد غذایی کافی و وعده

غذایی اضافه، تجهیزات روشنایی، سوت، قطب نما، نقشه منطقه ای کوهستان، کیف کمک های

اولیه، چاقو، کبریت، کارت شناسایی و گوشی تلفن همراه با شارژ کامل را به همراه داشته باشند.


وی اضافه کرد، اشراف داشتن بر مناطق صعود از لحاظ مسیرها و نقاط خطرناک (پرتگاه ها، مناطق

بهمن خیز، مناطق با احتمال ریزش سنگ) برای گروه های کوهنوردی عازم به ارتفاعات ضروری

است.

 

این مقام مسئول در سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از کوهنوردان خواست در زمان حاضر

از صعود انفرادی به مناطق کوهستانی سراسر کشور خودداری کنند و اگر قصد صعود به مناطق

کوهستانی را دارند، به همراه گروهی مجرب و آموزش دیده و با هماهنگی فدراسیون کوهنوردی

و سازمان های امدادرسان اقدام به این کار کنند.


وی از کوهنوردان و دیگر شهروندان دوستدار فصل زمستان و زیبایی ها آن در ارتفاعات کوهستانی

و مناطق برف گیر خواست، در صورت نیاز به کمک و قرار گرفتن در شرایط اضطراری عمومی و پیچیده

انواع حوادث کوهستان حتی بدون داشتن سیم کارت در تلفن همراه با شماره 112 هلال احمر

تماس بگیرند.

 

 

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از کوهنوردان خواست در صورت عزیمت به ارتفاعاتبرفگیر و مناطق صعب العبور کوهستانی از لباس های دارای رنگ مشخص (قرمز، زرد و فسفری)برای سهولت در رصد امدادگران و گروه های امداد و نجات هوایی و کوهستان استفاده کنند.مرتضی سلیمی با اعلام رشد 16 درصدی ماموریت های جستجو و نجات در کوهستان در هشتماه گذشته از سال 97 این مطلب را عنوان کرد و اظهار داشت: طبق گزارش های ارزیابی شدهرسمی از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) سازمان امداد و نجات در مدت یادشدهبیشترین سلسله عملیات امداد و نجات کوهستان در ارتفاعات استان های مازندران با 185 مورد، تهران با 133 مورد و فارس با 99 مورد انجام شده است.وی از کوهنوردان اعزامی به مناطق کوهستانی و برفگیر سراسر کشور خواست، هنگام برنامهریزی صعود به مناطق کوهستانی و ارتفاعات برفگیر ضمن به همراه داشتن پوشاک کافی ومناسب فصل و همچنین آگاهی از وضعیت آب و هوا، از مسیرهای مشخص و پاکوب شده برایصعود و فرود به ارتفاعات یاد شده استفاده کنند.سلیمی همچنین توصیه کرد وسایل ضروری بقا در کوهستان شامل مواد غذایی کافی و وعدهغذایی اضافه، تجهیزات روشنایی، سوت، قطب نما، نقشه منطقه ای کوهستان، کیف کمک هایاولیه، چاقو، کبریت، کارت شناسایی و گوشی تلفن همراه با شارژ کامل را به همراه داشته باشند.وی اضافه کرد، اشراف داشتن بر مناطق صعود از لحاظ مسیرها و نقاط خطرناک (پرتگاه ها، مناطقبهمن خیز، مناطق با احتمال ریزش سنگ) برای گروه های کوهنوردی عازم به ارتفاعات ضروریاست.این مقام مسئول در سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از کوهنوردان خواست در زمان حاضراز صعود انفرادی به مناطق کوهستانی سراسر کشور خودداری کنند و اگر قصد صعود به مناطقکوهستانی را دارند، به همراه گروهی مجرب و آموزش دیده و با هماهنگی فدراسیون کوهنوردیو سازمان های امدادرسان اقدام به این کار کنند.وی از کوهنوردان و دیگر شهروندان دوستدار فصل زمستان و زیبایی ها آن در ارتفاعات کوهستانیو مناطق برف گیر خواست، در صورت نیاز به کمک و قرار گرفتن در شرایط اضطراری عمومی و پیچیدهانواع حوادث کوهستان حتی بدون داشتن سیم کارت در تلفن همراه با شماره 112 هلال احمرتماس بگیرند.

در صورتیکه پست با عنوان bijan tochal - چرا کوه‌نوردان باید از رنگ‌های جیغ استفاده کنند؟ دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.