روی خط خبر

  • bst3
  • bijan tochal - مُقبـِل هنرپژوه

منبع: bst3
امتیاز: 5 5

bijan tochal - مُقبـِل هنرپژوه از وبلاگ bijan tochal bst3

bijan tochal - مُقبـِل هنرپژوه

        مُقبـِل هنرپژوه (۱۳۶۲–۱۳۸۶) کوهنورد جوان بوکانی بود که در آخرین سفرش به هیمالیا سرپرستی تیم ملی کوهنوردی ایران را در صعود به قلهبرود پیک بر عهده داشت. محتویات ۱زندگی نامه ۲سرپرستی تیم ملی جوانان ایران در صعود به آرارات ۳در گذشت ۴جستارهای وابسته ۵منابع زندگی نامه[ویرایش] مقبل در سال ۱۳۶۲ متولد شده و از سال ۱۳۷۷ ورزش کوهنوردی را آغاز کرد و به زودی توانست قله های ترقی را طی کند. در سال ۱۳۷۹ به عضویت تیم ملی درآمد و وی رکورد دار جوانترین صعودکننده به کوه لوتسه چهارمین قله رفیع جهان به ارتفاع هشت هزار و ۴۱۶ متری در سن ۱۹ سالگی بود. وی در سال ۱۳۸۲ و در قله گاشربروم ۱ در حالی که هم طناب محمد اوراز بود در اثر سقوط بهمن حدود ۶۰۰ متر سقوط کرد اما زنده ماند ولی به دلیل صدمات وارده تا مدتی از رفتن به کوهستان محروم بود. سرپرستی تیم ملی جوانان ایران در صعود به آرارات[ویرایش] در سال ۱۳۸۳ تیم ملی جوانان را با پانزده عضو در صعودی موفق به قلهٔ آرارات در کشور ترکیه سرپرستی کرد و این آخرین صعود وی در خارج از کشور تا سال ۱۳۸۶ بود.[۱] در گذشت[ویرایش] در پاییز ۱۳۸۶ و در حالی که در ارتفاعات کوه برده زرد بوکان در حال کوهنوردی و آموزش بود که به فاصله حدود ۸ متر سقوط کرده به اغماء رفت و چند روز بعد در بیمارستان عارفیان ارومیه درگذشت. پیکر وی را در بلندای کوه برده زرد، نزدیک قله کوه، به خاک سپردند.

مُقبـِل هنرپژوه (۱۳۶۲–۱۳۸۶) کوهنورد جوان بوکانی بود که در آخرین سفرش به هیمالیا سرپرستی تیم ملی کوهنوردی ایران را در صعود به قلهبرود پیک بر عهده داشت.محتویات۱زندگی نامه۲سرپرستی تیم ملی جوانان ایران در صعود به آرارات۳در گذشت۴جستارهای وابسته۵منابعزندگی نامه[ویرایش]مقبل در سال ۱۳۶۲ متولد شده و از سال ۱۳۷۷ ورزش کوهنوردی را آغاز کرد و به زودی توانست قله های ترقی را طی کند. در سال ۱۳۷۹ به عضویت تیم ملی درآمد و وی رکورد دار جوانترین صعودکننده به کوه لوتسه چهارمین قله رفیع جهان به ارتفاع هشت هزار و ۴۱۶ متری در سن ۱۹ سالگی بود. وی در سال ۱۳۸۲ و در قله گاشربروم ۱ در حالی که هم طناب محمد اوراز بود در اثر سقوط بهمن حدود ۶۰۰ متر سقوط کرد اما زنده ماند ولی به دلیل صدمات وارده تا مدتی از رفتن به کوهستان محروم بود.سرپرستی تیم ملی جوانان ایران در صعود به آرارات[ویرایش]در سال ۱۳۸۳ تیم ملی جوانان را با پانزده عضو در صعودی موفق به قلهٔ آرارات در کشور ترکیه سرپرستی کرد و این آخرین صعود وی در خارج از کشور تا سال ۱۳۸۶ بود.[۱]در گذشت[ویرایش]در پاییز ۱۳۸۶ و در حالی که در ارتفاعات کوه برده زرد بوکان در حال کوهنوردی و آموزش بود که به فاصله حدود ۸ متر سقوط کرده به اغماء رفت و چند روز بعد در بیمارستان عارفیان ارومیه درگذشت. پیکر وی را در بلندای کوه برده زرد، نزدیک قله کوه، به خاک سپردند.

در صورتیکه پست با عنوان bijan tochal - مُقبـِل هنرپژوه دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.