روی خط خبر

  • bst3
  • bijan tochal - حسن نجاریان

منبع: bst3
امتیاز: 5 5

bijan tochal - حسن نجاریان از وبلاگ bijan tochal bst3

bijan tochal - حسن نجاریان

    حسن نجاریان عضو تیم ملی سنگنوردی و فاتح قله اورست است.[۱] محتویات ۱زندگی نامه ۲صعودهای برون مرزی ۳جستارهای وابسته ۴پانویس ها ۵پیوند به بیرون زندگی نامه[ویرایش] حسن نجاریان زاده نهاوند است و عضو کاروان ورزشی پیام آوران صلح—که با اسب در مسیر جاده ابریشم به طرف محل بازی های المپیک ۲۰۰۸ چین حرکت می کرد—بود. او نمایشگاه های عکسی نیز از سفرهایش ترتیب داده است.[۲] صعودهای برون مرزی[ویرایش] نجاریان گاشربروم ۲، اورست، ماکالو، لهوتسه، برود پیک ،گاشربروم ۱ (تا ارتفاع 7850 متر) و اسپانتیک و ماناسلو و چوآیو را درنوردیده است[۲] و یکی از بازماندگان حادثه گاشربروم ۱ است.[۳]

حسن نجاریان عضو تیم ملی سنگنوردی و فاتح قله اورست است.[۱]محتویات۱زندگی نامه۲صعودهای برون مرزی۳جستارهای وابسته۴پانویس ها۵پیوند به بیرونزندگی نامه[ویرایش]حسن نجاریان زاده نهاوند است و عضو کاروان ورزشی پیام آوران صلح—که با اسب در مسیر جاده ابریشم به طرف محل بازی های المپیک ۲۰۰۸ چین حرکت می کرد—بود. او نمایشگاه های عکسی نیز از سفرهایش ترتیب داده است.[۲]صعودهای برون مرزی[ویرایش]نجاریان گاشربروم ۲، اورست، ماکالو، لهوتسه، برود پیک ،گاشربروم ۱ (تا ارتفاع 7850 متر) و اسپانتیک و ماناسلو و چوآیو را درنوردیده است[۲] و یکی از بازماندگان حادثه گاشربروم ۱ است.[۳]

در صورتیکه پست با عنوان bijan tochal - حسن نجاریان دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.