روی خط خبر

  • bst3
  • bijan tochal - مهدی اعتمادی‌ف

منبع: bst3
امتیاز: 5 5

bijan tochal - مهدی اعتمادی‌ف از وبلاگ bijan tochal bst3

bijan tochal - مهدی اعتمادی‌ف

        مهدی اعتمادی فر (زادهٔ ۱۳۳۵ - تهران) اولین کوهنورد ایرانی بود که در سال ۲۰۰۳ موفق شدجایزه پلنگ برفی را دریافت کند.[۱] او توانسته بود سه قله از پنج قلهٔ پلنگ برفی را در یک فصل صعود کند. صعودها[ویرایش] قله اسماعیل سامانی در سال ۱۳۷۸ کورژنوسکایا در سال ۱۳۷۸ قله پوبدا قله ابن سینا قله خان تنگری قله برود پیک در سال ۱۳۸۳ قله گاشربروم ۱ در سال ‍۱۳۸۶ حادثه[ویرایش] او در فروردین ۱۳۸۸ هنگام صعود به قلهٔ ۸۱۶۷ متری دهالاگیری در نزدیکی قله مفقود شد و هیچگاه نشانی از وی پیدا نشد.[۲]

مهدی اعتمادی فر (زادهٔ ۱۳۳۵ - تهران) اولین کوهنورد ایرانی بود که در سال ۲۰۰۳ موفق شدجایزه پلنگ برفی را دریافت کند.[۱] او توانسته بود سه قله از پنج قلهٔ پلنگ برفی را در یک فصل صعود کند.صعودها[ویرایش]قله اسماعیل سامانی در سال ۱۳۷۸کورژنوسکایا در سال ۱۳۷۸قله پوبداقله ابن سیناقله خان تنگریقله برود پیک در سال ۱۳۸۳قله گاشربروم ۱ در سال ‍۱۳۸۶حادثه[ویرایش]او در فروردین ۱۳۸۸ هنگام صعود به قلهٔ ۸۱۶۷ متری دهالاگیری در نزدیکی قله مفقود شد و هیچگاه نشانی از وی پیدا نشد.[۲]

در صورتیکه پست با عنوان bijan tochal - مهدی اعتمادی‌ف دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.