روی خط خبر

  • bst3
  • bijan tochal - پروانه کاظمی

منبع: bst3
امتیاز: 5 5

bijan tochal - پروانه کاظمی از وبلاگ bijan tochal bst3

bijan tochal - پروانه کاظمی

        پروانه کاظمی کوهنورد ایرانی است که به صورت مستقل چندین قله هشت هزار متری جهان را فتح کرده[۱][۲] و نخستین زن در جهان است که در طول یک فصل، صعودی موفقیت آمیز به دو قله اورست و لهوتسه داشته است.[۳] وی با صعود به این دو قله در مدت یک هفته توانسته رکورد جهانی را کسب کند. پروانه کاظمی نخستین زن کوهنورد ایرانی است که قله های موستاق آتا، ماناسلو، اما دابلام، لهوتسه ، ماکالو و دائولاگیری را صعود کرده و نخستین زن ایرانی به شمار می رود که به طور مستقل اورست را صعود کرده است.[۴] محتویات ۱زندگی شخصی ۲تمرینات ورزشی ۳صعودها ۴رکوردها ۵جستارهای وابسته ۶منابع ۷پیوند به بیرون زندگی شخصی[ویرایش] پروانه کاظمی متولد سال ۱۳۴۹ در شهر تهران است. او در سال ۱۳۶۷ با رتبه ۲۰۰ در رشته ریاضی دانشگاه صنعتی شریف قبول شد و متأهل است.[۵] پروانه کاظمی قبل از کوهنوردی مدتی معرق کاری می کرده است و مدتی هم بدمینتون بازی می کرده است.[۵] به گفته خودش، یکی از بهترین خاطره های زندگی کوهنوردیش، دعوت به جشن تولد هفتاد سالگی رینولد مسنر، در تابستان ۲۰۱۴ بوده است.[۵] تمرینات ورزشی[ویرایش] پروانه کاظمی تمرینات بدنسازی منظمی دارد. مسافت های طولانی را می دود و به صورت منظم روزی دو ساعت تا دو ساعت نیم تمرین جدی در خانه دارد. ۱۰ کیلومتر دو روی تردمیل، شنای قدرتی و تمرینات کششی بخشی از فعالیت هایی است که او برای آمادگی بدنی انجام می دهد. وی هفته ای یک بار به کوهستان می رود و در زمستان بیشتر توچال را صعود می کند. معمولاً کوهنوردی و ورزش های آمادگی وی انفرادی است.[۵] صعودها[ویرایش] ۱۳۸۹ موستاق آتا در چین با ارتفاع ۷۵۴۶ متر ۱۳۹۰ ماناسلو هشتمین قله دنیا با ارتفاع ۸۱۶۳ متر (نخستین زن ایرانی و سومین کوهنورد ایرانی صعودکننده) ۱۳۹۰ اما دابلام با ارتفاع ۶۸۵۶ متر (نخستین زن ایرانی و سومین کوهنورد ایرانی صعودکننده) ۱۳۹۲ اورست و لهوتسه (به ترتیب اولین و چهارمین قله دنیا با ارتفاع ۸۸۴۸ و ۸۵۱۶ متر) در یک هفته و یک تلاش برای صعود (رکورد جهانی به عنوان نخستین زن کوهنورد) ۱۳۹۲ کانچن جونگا سومین قله بلند دنیا با ارتفاع ۸۵۸۶ متر (صعود تا ارتفاع ۸۲۰۰ متر، بدون فتح قله) ۱۳۹۳ دائولاگیری هفتمین قله دنیا با ارتفاع ۸۱۶۷ متر (صعود تا ارتفاع ۷۲۵۰ متر، بدون فتح قله) ۱۳۹۴ ماکالو پنجمین قله جهان با ارتفاع ۸۴۸۵ متر (صعود ناتمام به دلیل زمین لرزه ۲۰۱۵ نپال) ۱۳۹۵ ماکالو پنجمین قله جهان با ارتفاع ۸۴۸۵ متر (فتح قله و صعود بدون اکسیژن کمکی تا ارتفاع ۷۶۰۰ متری) ۱۳۹۶ دائولاگیری هفتمین قله دنیا با ارتفاع ۸۱۶۷ متر[۶] رکوردها[ویرایش] نخستین کوهنورد زن ایرانی فاتح موستاق آتا، ماناسلو، اما دابلام، لهوتسه ، ماکالو ودائولاگیری نخستین کوهنورد زن مستقل ایرانی فاتح اورست نخستین کوهنورد سال ۲۰۱۲ بر روی اورست نخستین کوهنورد زن صعودکننده به اورست و لوتسه طی یک فصل و یک هفته در دنیا[۷]

پروانه کاظمی کوهنورد ایرانی است که به صورت مستقل چندین قله هشت هزار متری جهان را فتح کرده[۱][۲] و نخستین زن در جهان است که در طول یک فصل، صعودی موفقیت آمیز به دو قله اورست و لهوتسه داشته است.[۳] وی با صعود به این دو قله در مدت یک هفته توانسته رکورد جهانی را کسب کند. پروانه کاظمی نخستین زن کوهنورد ایرانی است که قله های موستاق آتا، ماناسلو، اما دابلام، لهوتسه ، ماکالو و دائولاگیری را صعود کرده و نخستین زن ایرانی به شمار می رود که به طور مستقل اورست را صعود کرده است.[۴]محتویات۱زندگی شخصی۲تمرینات ورزشی۳صعودها۴رکوردها۵جستارهای وابسته۶منابع۷پیوند به بیرونزندگی شخصی[ویرایش]پروانه کاظمی متولد سال ۱۳۴۹ در شهر تهران است. او در سال ۱۳۶۷ با رتبه ۲۰۰ در رشته ریاضی دانشگاه صنعتی شریف قبول شد و متأهل است.[۵] پروانه کاظمی قبل از کوهنوردی مدتی معرق کاری می کرده است و مدتی هم بدمینتون بازی می کرده است.[۵] به گفته خودش، یکی از بهترین خاطره های زندگی کوهنوردیش، دعوت به جشن تولد هفتاد سالگی رینولد مسنر، در تابستان ۲۰۱۴ بوده است.[۵]تمرینات ورزشی[ویرایش]پروانه کاظمی تمرینات بدنسازی منظمی دارد. مسافت های طولانی را می دود و به صورت منظم روزی دو ساعت تا دو ساعت نیم تمرین جدی در خانه دارد. ۱۰ کیلومتر دو روی تردمیل، شنای قدرتی و تمرینات کششی بخشی از فعالیت هایی است که او برای آمادگی بدنی انجام می دهد. وی هفته ای یک بار به کوهستان می رود و در زمستان بیشتر توچال را صعود می کند. معمولاً کوهنوردی و ورزش های آمادگی وی انفرادی است.[۵]صعودها[ویرایش]۱۳۸۹ موستاق آتا در چین با ارتفاع ۷۵۴۶ متر۱۳۹۰ ماناسلو هشتمین قله دنیا با ارتفاع ۸۱۶۳ متر (نخستین زن ایرانی و سومین کوهنورد ایرانی صعودکننده)۱۳۹۰ اما دابلام با ارتفاع ۶۸۵۶ متر (نخستین زن ایرانی و سومین کوهنورد ایرانی صعودکننده)۱۳۹۲ اورست و لهوتسه (به ترتیب اولین و چهارمین قله دنیا با ارتفاع ۸۸۴۸ و ۸۵۱۶ متر) در یک هفته و یک تلاش برای صعود (رکورد جهانی به عنوان نخستین زن کوهنورد)۱۳۹۲ کانچن جونگا سومین قله بلند دنیا با ارتفاع ۸۵۸۶ متر (صعود تا ارتفاع ۸۲۰۰ متر، بدون فتح قله)۱۳۹۳ دائولاگیری هفتمین قله دنیا با ارتفاع ۸۱۶۷ متر (صعود تا ارتفاع ۷۲۵۰ متر، بدون فتح قله)۱۳۹۴ ماکالو پنجمین قله جهان با ارتفاع ۸۴۸۵ متر (صعود ناتمام به دلیل زمین لرزه ۲۰۱۵ نپال)۱۳۹۵ ماکالو پنجمین قله جهان با ارتفاع ۸۴۸۵ متر (فتح قله و صعود بدون اکسیژن کمکی تا ارتفاع ۷۶۰۰ متری)۱۳۹۶ دائولاگیری هفتمین قله دنیا با ارتفاع ۸۱۶۷ متر[۶]رکوردها[ویرایش]نخستین کوهنورد زن ایرانی فاتح موستاق آتا، ماناسلو، اما دابلام، لهوتسه ، ماکالو ودائولاگیرینخستین کوهنورد زن مستقل ایرانی فاتح اورستنخستین کوهنورد سال ۲۰۱۲ بر روی اورستنخستین کوهنورد زن صعودکننده به اورست و لوتسه طی یک فصل و یک هفته در دنیا[۷]

در صورتیکه پست با عنوان bijan tochal - پروانه کاظمی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.