روی خط خبر

منبع: bipardeh
امتیاز: 5 5

blured vision از وبلاگ بی پرده bipardeh

blured vision

تابحال شده توی یک روز و در یک لحظه همه مرزاهاتون محو بشهی پرسه فکری و ی قدم...شکستن تمام چیزایی ک بنظرت ارزشت بودن و باعث میشدن که به خودت افتخار کنی...چیزی ک بعد از اون اگه کسی ازت تعریف کرد ته دلت بهش پوزخند بزنیشایدم زیادی سخت گیری...شاید اینقدر سفت و سخت همه چیو دسته بندی کردی که نفهمیدی مرز چندان معنی نداره...نه ک بگم جبر...ولی میفهمی که چندان هم نمیشه به همه چیز راحت برچسب خوب و بد زد (حتی چیزایی که بنظرت خیلی بد میان)....باید بخشنده تر بود...کمتر از خودت مطمئن باشیزندگی یجوری منو داره بالا و پائین میندازه و ذهنم رو مشت و مال میده ک انگار قراره گلادیاتور بشم !باشد اینجا بعنوان بزرگترین درگیری زندگیم ( که برخلاف انتظار نسبت ب بقیه کمتر آزاددهنده اس!)

تابحال شده توی یک روز و در یک لحظه همه مرزاهاتون محو بشهی پرسه فکری و ی قدم...شکستن تمام چیزایی ک بنظرت ارزشت بودن و باعث میشدن که به خودت افتخار کنی...چیزی ک بعد از اون اگه کسی ازت تعریف کرد ته دلت بهش پوزخند بزنیشایدم زیادی سخت گیری...شاید اینقدر سفت و سخت همه چیو دسته بندی کردی که نفهمیدی مرز چندان معنی نداره...نه ک بگم جبر...ولی میفهمی که چندان هم نمیشه به همه چیز راحت برچسب خوب و بد زد (حتی چیزایی که بنظرت خیلی بد میان)....باید بخشنده تر بود...کمتر از خودت مطمئن باشیزندگی یجوری منو داره بالا و پائین میندازه و ذهنم رو مشت و مال میده ک انگار قراره گلادیاتور بشم !باشد اینجا بعنوان بزرگترین درگیری زندگیم ( که برخلاف انتظار نسبت ب بقیه کمتر آزاددهنده اس!)

در صورتیکه پست با عنوان blured vision دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.