روی خط خبر

منبع: binam2145
امتیاز: 5 5

و اما قضیه چیه! از وبلاگ Tab 46 Daraje binam2145

و اما قضیه چیه!

برا اونایی که در جریان نیستن ...ادامه مطلبو ببینین... متوجه میشین ...

توقصتا نوشتی حرفاتا زدی23:28ولی من ن23:28از دید من همه چیز برعلیه توس23:29ومن نمیخام باحرفام ناراحتت کنمDA23:29Divoone Aمیخوای لابد قصه تو را هم من بگم23:29اینو که الکی میگی.23:29.ن خودم بلدم بگمDA23:30Divoone Aفکر نکنم.23:30.نDA23:30Divoone Aاگه راست میگی بگو.23:31.بگم23:31قول میدی ناراحت نشیDA23:31Divoone Aاحمدی نژاد بگو23:31قول نمیدم.23:31.چشمممم23:31ی شب فهمیدی همبازی بچگیات شده عشقت23:32شده نفست23:32شده امیدت23:32یهویی یهویی شد نامزدت23:32من خوشحال وشاد23:32ولی اون سرد وبی احساس23:32من توعشقش میسوختم23:32ولی اون فراری23:33من همه وجودم پراز خواستن بود23:33ولی اون برعکس23:33تا اینکه همه چی خراب شد23:33گفتن به دردت نمیخوره23:33گفتن وگفتن23:34منم دیدم واقعا منا نمیخاد23:34رفتم23:34جوری رفتم که خودما داغون کردم23:34رفتم زن ی عوضی شدم که حسی بهش نداشتم23:34زندگیم شده بود برزخ23:34روز وشبم دعوا23:35همیشه اونا مقصر میدونستم23:35همیشه23:35میگفتم اگه یکم تلاش کرده بود واسه داشتن من23:35من الان این زندگیم نبود23:35سالها گذشت23:35اون ازدواج کرد23:35ومن روز به روز داغونترمیشدم23:36همیشه میگفتم طلاق میگیرم وبا اون ازدواج میکنم23:36ولی نشد که بشه23:36اون داماد شد23:36خوشبخت شد23:36این وسط جوونی من رفت23:36توحسرت23:36توتنهایی23:37بماند که هر روز وشب ...23:37تا اینکه دیگه نتونستم23:37وجداشدم23:37ازهرچی مرده متنفر بودم23:37هگه درحقم ظلم کردن23:37م23:38چن بار دیدمش23:38خوشحال بودم23:38ولی نمیخاستم گذشتم تکراربشه23:38من حق دلبستن رانداشتم23:38تا اینکه اومد سراغم23:38شروع کرد گفتن23:38از مقصر23:39از عشق23:39خاستن23:39و...23:39ولی خیلی دیر23:39شاید منم دوس داشتم دستاشا بگیرم و ی دل سیر تو بغلش گریه کنم23:39ولی چ فایده23:40وقتی اون سهم کسی دیگس23:40وقتی زنی درکنارشه که دوسش داره23:40وخوشبخته23:40باخودم گفتم23:40من حق ندارم به این بازی ادامه بدم23:40حق ندارم زندگیشا خراب کنم23:41من کلا هیچ حقی نسبت به اون ندارم23:41به اونی که ی روزی دنیام بود23:41خاک تو سرش23:43خوردی 👍23:43منم بلدم23:45کجارفتی23:45گریه نکنDA23:46Divoone Aمننظر بقیشم.23:46.تموم شد23:46تهش تومقصریDA23:46Divoone Aفکر کردم بیش ازینا باشه.23:46.😂😂😂DA23:47Divoone Aجدی تموم شد.23:47.شایدDA23:48Divoone Aچرا شاید اگه چیز دیگه ای هست بگو نترس23:48من مثل تو نیستم همشو جواب میدم.23:48.نمیترسم23:48فعلا مخم کارنمیده بیشترDA23:48Divoone Aجالب بود .فعلا!!!!!!!!!!!!!.23:49.ارهDA23:49Divoone Aاصلا داری.23:49.یکمDA23:49Divoone Aحدس می زدم دنبال انتقامی و نه اینقدر.23:50.😳23:50حالا کی بی عقلهDA23:50Divoone Aمعلومه تووووووووووو.23:50.توروحتتتتDA23:51Divoone Aفحشات بوی تنفر بدی میده.23:51.ن به خدا23:51باتونمیشه حرف زد زود برداشت بدمیکنیDA23:52Divoone A.

در صورتیکه پست با عنوان و اما قضیه چیه! دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.