روی خط خبر

منبع: behnam9165
امتیاز: 5 5

آن پاسان از وبلاگ شطرنج behnam9165

آن پاسان

آن پاسان در شطرنج حرکت خاصی است که سرباز سفید سرباز سیاه را هنگام گذر می گیرد (یا برعکس) و فقط با سرباز ها این حرکت اجرا می گردد و زمانی که سرباز حریف 2 خانه به جلو بیاید و با سرباز حریف در یک ردیف قرار گیرند و فقط در همان حرکت می توان آن پاسان کند یعنی نمی تواند یه حرکت دیگر انجام بدهد و پس از حریف آن پاسان کند" />در اینجا مهره سرباز سفید C5 نمی تواند آن پاسان کند زیرا بجای آن حرکت H5 را انجام داده و سیاه 2 خانه آمده جلو و اجازه آن پاسان می دهد و سفید با آوردن مهره سرباز سفید H5 به G6 می تواند آن پاسان دهد

در صورتیکه پست با عنوان آن پاسان دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.