روی خط خبر

منبع: behnam9165
امتیاز: 5 5

آچمز از وبلاگ شطرنج behnam9165

آچمز

یکی از تاکتیک های شطرنج آچمز زدن استیعنی ما با مهره ای مهره ای با ارزش حریف مثل وزیر را تهدید کنیم به طوری که اگر وزیر را حرکت دهد کیش می شود و فیل شاه را می گیرد پس در این حالت نمی تواند وزیر خود را حرکت دهد جز زدن آن مهره که اگر بزنه ما با مهره ای دیگر وزیر را می زنیمبه عنوان مثال:" />

در صورتیکه پست با عنوان آچمز دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.