روی خط خبر

 درخواست حذف مطلب

منبع: babaee01
امتیاز: 5 5

جبر از وبلاگ تنهایی babaee01

جبر

اگر قایقت شکست ، باشد !!! ... " دلت " نشکند ... " دلی " نشکنی ... اگر پارویت را آب برد ، باشد !!! ... " ابرویت " را آب نبرد ... ابرویی نبری ... اگر صیدت از دستت رفت ، باشد !!! ... " امیدت " از دست نرود ، " امید " کسی را " نا امید " نکنی ... امروز اگر تمام سرمایه ات از دستت رفت ، دستانت را که داری ... پس " خدای مان " را شکر کنیم ... و دوباره شکر کنیم ... و دوباره شکر کنیم ... " دست " که داریم ... دوباره " به دست " می آوریم ... دوباره " می خریم " ... دوباره " می سازیم " ... و دوباره " می خندیم بمان برای ساختن نساز برای ماندن....

در صورتیکه پست با عنوان جبر دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.