روی خط خبر

  • avare
  • devour :: آسِمـــــان می‌نویســـد...

منبع: avare
امتیاز: 5 5

devour :: آسِمـــــان می‌نویســـد... از وبلاگ آسِمـــــان می‌نویســـد... avare

devour :: آسِمـــــان می‌نویســـد...

یه برنامه خوب نوشته بودم که هر چی امروز گشتم پیداش نکردم در عوض فقط عین دیو خوردم صبونه کم خوردم، چای و نون و مربای توت فرنگی و شیر،  بعدش یه هلو ناهار واو...یشکا.ی غاز، اونم نه خیلی، اما غذام اضافه نیومد بعد از ظهر یه قاچ هندونه، یه نصفه مگنوم، که کل بالشم کاکائویی شد بعدش املت با نون زدم بعدش چایی و اوریو بعدش ماکارونی پختم بعد از شام هم نشستم به خوردن پفک این حجم از خوردن در من بی سابقه است :| میوه در رژیم غذاییم خیلی کم شده باید حتما جبرانش کنم الان تو فکر اون بلال هستم که کبابش کنم بخورم بره تا خراب نشده والا اوه اوه، گفتم خراب. سه تا موز لهیده تو یخچال بود که میخواستم شیرموزش کنم، اما خیلی لهیده امروز دو تا سریال دانلود کردم الان سومیشم تقریبا انتخاب کردم و دنبال فیلم هستم با صد گیگی که بردم دیگه لپ تاپ خاموش نمیشه و ۲۴ ساعته میذارمش تو دانلود  راضیم ازش

یه برنامه خوب نوشته بودم که هر چی امروز گشتم پیداش نکردمدر عوض فقط عین دیو خوردمصبونه کم خوردم، چای و نون و مربای توت فرنگی و شیر، بعدش یه هلوناهار واو...یشکا.ی غاز، اونم نه خیلی، اما غذام اضافه نیومدبعد از ظهر یه قاچ هندونه، یه نصفه مگنوم، که کل بالشم کاکائویی شدبعدش املت با نون زدمبعدش چایی و اوریوبعدش ماکارونی پختمبعد از شام هم نشستم به خوردن پفکاین حجم از خوردن در من بی سابقه است :|میوه در رژیم غذاییم خیلی کم شدهباید حتما جبرانش کنمالان تو فکر اون بلال هستم که کبابش کنم بخورم بره تا خراب نشدهوالااوه اوه، گفتم خراب. سه تا موز لهیده تو یخچال بود که میخواستم شیرموزش کنم، اما خیلی لهیدهامروز دو تا سریال دانلود کردمالان سومیشم تقریبا انتخاب کردمو دنبال فیلم هستمبا صد گیگی که بردمدیگه لپ تاپ خاموش نمیشه و ۲۴ ساعته میذارمش تو دانلود راضیم ازش

در صورتیکه پست با عنوان devour :: آسِمـــــان می‌نویســـد... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.