روی خط خبر

منبع: aryabaradaran
امتیاز: 5 5

شر و ور :: پارس کده از وبلاگ پارس کده aryabaradaran

شر و ور :: پارس کده

یک از دوستام خیلی خوب دعا میکنه دروغم نمیگم رقته بودیم پارک ابی گفت خدایا سقف خراب شه در همون لحظه سقف کنده شد و افتاد رو سر استاد از اون به بعد دیگه باهاش در نمیافتم ولی از فرط خستگی امتحانات ازش خواستم دعا کنه مدرسه رو خراب کنن حالا فردا میفهمم چی میشه...

یک از دوستام خیلی خوب دعا میکنه دروغم نمیگم رقته بودیم پارک ابی گفت خدایا سقف خراب شه در همون لحظه سقف کنده شد و افتاد رو سر استاد از اون به بعد دیگه باهاش در نمیافتم ولی از فرط خستگی امتحانات ازش خواستم دعا کنه مدرسه رو خراب کنن حالا فردا میفهمم چی میشه...

در صورتیکه پست با عنوان شر و ور :: پارس کده دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.