روی خط خبر

  • aliabdolmaleki
  • آهنگ جدید و فوق العاده زیبای علی عبدالمالکی به نام داغ دلم

منبع: aliabdolmaleki
امتیاز: 5 5

آهنگ جدید و فوق العاده زیبای علی عبدالمالکی به نام داغ دلم از وبلاگ علی عبدالمالکی aliabdolmaleki

آهنگ جدید و فوق العاده زیبای علی عبدالمالکی به نام داغ دلم

ترانه سرا : علیرضا مرتضی قلی , آهنگساز : علی عبدالمالکی , تنظیم کننده : امیر حیدریهمانطور که قول داده بودیم قرار بود قبل از کنسرت 28 مهر تک تراکی را  برای پخش در اختیار شما دوستان قرار دهیم که هم اکنون می توانید از این قسمت دریافت کنیدDOWNLOAD 320 KBPSALI ABDOLMALEKI - DAGHE DELAM

ترانهسرا : علیرضامرتضیقلی, آهنگساز : علیعبدالمالکی, تنظیمکننده : امیرحیدریهمانطورکهقولدادهبودیمقراربودقبلازکنسرت 28 مهرتکتراکیرا برایپخشدراختیارشمادوستانقراردهیمکههماکنونمیتوانیدازاینقسمتدریافتکنیدDOWNLOAD 320 KBPSALI ABDOLMALEKI - DAGHE DELAM

در صورتیکه پست با عنوان آهنگ جدید و فوق العاده زیبای علی عبدالمالکی به نام داغ دلم دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.