روی خط خبر

منبع: akharinqoqnoos
امتیاز: 5 5

ساده و در گذر از وبلاگ آخرین ققنوس akharinqoqnoos

ساده و در گذر

کمی ساده تر، آرام تر، بالبخند اما بی نیشخند! از این زمان رد میشویم و به زمان دیگری وارد میشویم, از آن نیز خواهیم گذشت. پس نو میشویم پی در پی اگر اسیرِ لذتِ عادتِ کهنگی نشویم. اگر جسارت کنجکاوی را کور نکرده باشیم اگر شتابی برای رسیدن! نداشته باشیم و طمعی برای ماندن. اینجا بوی ماندگی میدهد، روزگارم به خمارِ خوابِ عادت آلوده شدن میخواهد ولی نخواهد توانست... 

کمی ساده تر، آرام تر، بالبخند اما بی نیشخند! از این زمان رد میشویم و به زمان دیگری وارد میشویم, از آن نیز خواهیم گذشت. پس نو میشویم پی در پی اگر اسیرِ لذتِ عادتِ کهنگی نشویم. اگر جسارت کنجکاوی را کور نکرده باشیم اگر شتابی برای رسیدن! نداشته باشیم و طمعی برای ماندن. اینجا بوی ماندگی میدهد، روزگارم به خمارِ خوابِ عادت آلوده شدن میخواهد ولی نخواهد توانست...

در صورتیکه پست با عنوان ساده و در گذر دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×