روی خط خبر

منبع: akharinqoqnoos
امتیاز: 5 5

ساز عاشقی از وبلاگ آخرین ققنوس akharinqoqnoos

ساز عاشقی

 از وحدت وجود و ابن عربی آغاز کردیم از دوران تفتیش عقاید و قرون وسطی گذشتیم، از اسپینوزا گفتیم، بازهم  به سقراط و افلاطون و ارسطو از دور نگاهی انداختیم، نقش مارتین لوتر را کمی رنگ آمیزی کردیم و دوباره یادی کردیم   از محی الدین عربی و قدمت آن نسبت به مولانا، خودشیفته بودن! بایزید، هوش ابوسعید و شیفتگی عطار و فرق صوفی و عارف؛ نقش ضربه ی نهایی استاد توسط  نیچه و حیرت بی پایان از ذکاوت فروید، افسون شرق و آموزه های ذن بودیسم، بررسی زمان حیات موسی و محدود بودن یهود به قوم بنی اسرائیل، اتصال هلنیسم و میترائیسم به مسیحیت و... حتی شوق من به فراگیری پدیدارشناسی.  میدانی؟! فقط یک ساز میخواهم و دلی عاشق تا پاک ببازم هر چه پیش از این دریافته ام.   

از وحدت وجود و ابن عربی آغاز کردیم از دوران تفتیش عقاید و قرون وسطی گذشتیم، از اسپینوزا گفتیم، بازهم به سقراط و افلاطون و ارسطو از دور نگاهی انداختیم، نقش مارتین لوتر را کمی رنگ آمیزی کردیم و دوباره یادی کردیم از محی الدین عربی و قدمت آن نسبت به مولانا، خودشیفته بودن! بایزید، هوش ابوسعید و شیفتگی عطار و فرق صوفی و عارف؛ نقش ضربه ی نهایی استاد توسط نیچه و حیرت بی پایان از ذکاوت فروید، افسون شرق و آموزه های ذن بودیسم، بررسی زمان حیات موسی و محدود بودن یهود به قوم بنی اسرائیل، اتصال هلنیسم و میترائیسم به مسیحیت و... حتی شوق من به فراگیری پدیدارشناسی. میدانی؟! فقط یک ساز میخواهم و دلی عاشق تا پاک ببازم هر چه پیش از این دریافته ام.

در صورتیکه پست با عنوان ساز عاشقی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.