روی خط خبر

منبع: akharinqoqnoos
امتیاز: 5 5

آخرین ققنوس از وبلاگ آخرین ققنوس akharinqoqnoos

آخرین ققنوس

زندگی چیست؟ زندگی کردن چگونه است؟ هرکس به راهی و روشی آویخته و گمان میکند برترین راه ممکن برای زندگی را یافته، یا چنان در پیچ و خم نیازمندیهای ضروری خود گرفتار است که واژه ی زندگی برایش به آرزویی می ماند!  در گفتگوهای بی ریا و دوستانه یا آن زمانی که پای درد دل حتی به ظاهر موفق ها نشسته ام، جز حسرت و افسوس و عادت چیزی ندیده و نشنیده ام، حال اینکه بازهم در یک گفتگوی گروهی هرکسی راه خود را بهترین میداند! و با معیار خود شروع به نقد دیگران می کند.  گذر عمر، 30، 50، 80 یا بیشتر اما در مجموع چند سال؟ چند ماه؟ چند روز؟ یا حتی چند دقیقه زندگی؟  غم انگیز است، اما غم انگیزتر اینکه معیاری نیست تا با آن اندازه کنیم و ببینیم چقدر زندگی کرده ایم؟! بس که لحظه هایمان را پر کرده ایم از چیزهایی که هیچ ربطی به زندگی ندارند... و زندگی آرام آرام  لب طاقچه عادت در حال دور شدن از یاد من و توست... 

زندگی چیست؟ زندگی کردن چگونه است؟هرکس به راهی و روشی آویخته و گمان میکند برترین راه ممکن برای زندگی را یافته، یا چنان در پیچ و خم نیازمندیهای ضروری خود گرفتار است که واژه ی زندگی برایش به آرزویی می ماند! در گفتگوهای بی ریا و دوستانه یا آن زمانی که پای درد دل حتی به ظاهر موفق ها نشسته ام، جز حسرت و افسوس و عادت چیزی ندیده و نشنیده ام، حال اینکه بازهم در یک گفتگوی گروهی هرکسی راه خود را بهترین میداند! و با معیار خود شروع به نقد دیگران می کند. گذر عمر، 30، 50، 80 یا بیشتر اما در مجموع چند سال؟ چند ماه؟ چند روز؟ یا حتی چند دقیقه زندگی؟ غم انگیز است، اما غم انگیزتر اینکه معیاری نیست تا با آن اندازه کنیم و ببینیم چقدر زندگی کرده ایم؟! بس که لحظه هایمان را پر کرده ایم از چیزهایی که هیچ ربطی به زندگی ندارند...و زندگی آرام آرام لب طاقچه عادت در حال دور شدن از یاد من و توست...

در صورتیکه پست با عنوان آخرین ققنوس دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×