روی خط خبر

منبع: agr
امتیاز: 5 5

snow از وبلاگ محکوم به زندگی agr

snow

روحم یک زمستان برفی میخواد .بارش برف سنگین همرا با باد را ...سرمای زیر صفر بیرون از درز پنجره نفوذ کند و پوست بی جانم را منبسط کند .دلم سفیدی میخواد ، تنهایی ، پنجره و صندلی چوبی ...دلم ساعت ها زل زدن به هیچ میخواد ، نشنیدن تیک تاک ساعت و یک صبح ساعت یازده بی پایان ...

روحم یک زمستان برفی میخواد .بارش برف سنگین همرا با باد را ...سرمای زیر صفر بیرون از درز پنجره نفوذ کند و پوست بی جانم را منبسط کند .دلم سفیدی میخواد ، تنهایی ، پنجره و صندلی چوبی ...دلم ساعت ها زل زدن به هیچ میخواد ، نشنیدن تیک تاک ساعت و یک صبح ساعت یازده بی پایان ...

در صورتیکه پست با عنوان snow دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.