روی خط خبر

منبع: abanmah96
امتیاز: 5 5

تو همونی ..... از وبلاگ Yad abanmah96

تو همونی .....

بخوام از تو بگذرم ، من با یادت چه کنمتو رو از یاد ببرم ، با خاطراتت چه کنمحتی از یاد ببرم تو و خاطراتتوبگو من با این دل خونه خرابم چه کنمتو همونی که واسم ، یه روزی زندگی بودیتوی رویاهای من ، عشق همیشگی بودیآره سهم من فقط از عاشقی یه حسرتهبی کسی عالمی داره ، واسه ما یه عادتهچه طور از یاد ببرم اون همه خاطراتموآخه با چه جراتی به دل بگم نمون ، برودل دیگه خسته شده ، به حرف من گوش نمی دهچشم به راه تو می مونه ، همیشه غرق امیدهچشم به راه تو می مونه ، همیشه غرق امیدهبخوام از تو بگذرم ، من با یادت چه کنمتو رو از یاد ببرم ، با خاطراتت چه کنمحتی از یاد ببرم تو و خاطراتتوبگو من با این دل خونه خرابم چه کنم

در صورتیکه پست با عنوان تو همونی ..... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.