روی خط خبر

منبع: 9dd4e461268c8034f5c8564e155c67
امتیاز: 5 5

و تو ارام مرا می تکانی از وبلاگ 9dd4e461268c8034f5c8564e155c67 9dd4e461268c8034f5c8564e155c67

و تو ارام مرا می تکانی

سربه سر پاییز گذاشتم و با ناهید (همکارم) چند خیابون رو قدم زدیم و ازش خاستم منو ببره به باغی طرفای پونک و شهرک هما و یهو داد زد همینجاست ... و  راست می گفت ...همانجا بود ... ناهید خوب میدونه تو دلم چی می گذره و از وقتی هم فهمیده که رفتنم از شرکت بخاطر چیه یه بند من رو متنهم به نوع حادی از خریت می کنه و من اروم بهش میگم ...دل اسیر دوست و دوست چ میداند دل اسیر اوست منو برد بالای پل هوایی و تازه یادش اومد از ارتفاع میترسم اما همچنان ادامه داد و وسط پل هوایی یه باغ نشونم داد با کلی درخت و پر از میوه ... و قشنگ بود ...هوای خنک میزد توی صورتم و بوی باغ رو می اورد و من زیر لبی لعنت فرستادم به هرچی شهر و ساختمان و مدرنیته ست و بعد بی هوا میزنم زیر اواز و ...تو ای پری کجایی ...که رخ نمی نمایی... میگه چ با سوز میخونی ...میگم با دل میخونم نه با سوز و چیزی نمیگه پی نوشت : اول ابان تولدمه ... دارم دستی دستی پیر میشم و این بیهوه زیستن رو ادامه میدم

سربه سر پاییز گذاشتم و با ناهید (همکارم) چند خیابون رو قدم زدیم و ازش خاستم منو ببره به باغی طرفای پونک و شهرک هما و یهو داد زد همینجاست ... و راست می گفت ...همانجا بود ... ناهید خوب میدونه تو دلم چی می گذره و از وقتی هم فهمیده که رفتنم از شرکت بخاطر چیه یه بند من رو متنهم به نوع حادی از خریت می کنه و من اروم بهش میگم ...دل اسیر دوست و دوست چ میداند دل اسیر اوست منو برد بالای پل هوایی و تازه یادش اومد از ارتفاع میترسم اما همچنان ادامه داد و وسط پل هوایی یه باغ نشونم داد با کلی درخت و پر از میوه ... و قشنگ بود ...هوای خنک میزد توی صورتم و بوی باغ رو می اورد و من زیر لبی لعنت فرستادم به هرچی شهر و ساختمان و مدرنیته ستو بعد بی هوا میزنم زیر اواز و ...تو ای پری کجایی ...که رخ نمی نمایی... میگه چ با سوز میخونی ...میگم با دل میخونم نه با سوز و چیزی نمیگهپی نوشت : اول ابان تولدمه ... دارم دستی دستی پیر میشم و این بیهوه زیستن رو ادامه میدم

در صورتیکه پست با عنوان و تو ارام مرا می تکانی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.