روی خط خبر

منبع: 30arg
امتیاز: 5 5

این سیاست است! از وبلاگ حکایات حکیمانه 30arg

این سیاست است!

این سیاست است!روزی عده ای به اصرار از چرچیل خواستند که سیاست را تعریف کند.چرچیل به ناچار دایره ای کشید و خروسی در آن انداخت.گفت: خروس را بدون آن که از دایره خارج شود، بگیرید.این عده هر چه تلاش کردند نتوانستند و خروس از دایره بیرون می رفت.آخر از چرچیل خواستند که این کار را خود انجام دهد.چرچیل خروسی دیگر کنار خروس اول گذاشت و این دو شروع به جنگیدن کردند!آن گاه چرچیل دو خروس را از گردن گرفت و بلند کرد ، و در پاسخ گفت: این سیاست است!#هزارویک_حکایت

این سیاست است!روزی عده ای به اصرار از چرچیل خواستند که سیاست را تعریف کند.چرچیل به ناچار دایره ای کشید و خروسی در آن انداخت.گفت: خروس را بدون آن که از دایره خارج شود، بگیرید.این عده هر چه تلاش کردند نتوانستند و خروس از دایره بیرون می رفت.آخر از چرچیل خواستند که این کار را خود انجام دهد.چرچیل خروسی دیگر کنار خروس اول گذاشت و این دو شروع به جنگیدن کردند!آن گاه چرچیل دو خروس را از گردن گرفت و بلند کرد ، و در پاسخ گفت: این سیاست است!#هزارویک_حکایت

در صورتیکه پست با عنوان این سیاست است! دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.