روی خط خبر

منبع: 1920
امتیاز: 5 5

جمعه یعنی.... از وبلاگ پریشان 1920

جمعه یعنی....

 جمعه یعنی در سرت فکر نگارت آمدهجمعه یعنی وقت ناب انتظارت آمده جمعه یعنی لحظه ای را با خیالش سر کنیجمعه یعنی با غم و فکر وصالش سر کنیجمعه یعنی نام او باشد فقط روی لبتجمعه یعنی عشق او باشد فرآیند تبتجمعه یعنی حسرتت تنها نگاه روی اوجمعه یعنی آرزوی مجعد گیسوی او 

جمعه یعنی در سرت فکر نگارت آمدهجمعه یعنی وقت ناب انتظارت آمدهجمعه یعنی لحظه ای را با خیالش سر کنیجمعه یعنی با غم و فکر وصالش سر کنیجمعه یعنی نام او باشد فقط روی لبتجمعه یعنی عشق او باشد فرآیند تبتجمعه یعنی حسرتت تنها نگاه روی اوجمعه یعنی آرزوی مجعد گیسوی او

برچسب ها:

در صورتیکه پست با عنوان جمعه یعنی.... دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.