روی خط خبر

  • 14h
  • امـشبـ دل منـ هوس رطـب کردهـ

منبع: 14h
امتیاز: 5 5

امـشبـ دل منـ هوس رطـب کردهـ از وبلاگ 📝زنـدگیـ مِـموهـآیـ یکـ عـدد پَـشـتوک📝 14h

امـشبـ دل منـ هوس رطـب کردهـ

همش تقصیر این ساراس اون انداخته تو دهنمافتاده تو دهنم هی قر میدم میخونم:امشب دل من هوس رطب کردهبعد چشمامو کج کوله میکنمیا مثلن اون روز این آهنگ شیک و پیک میرفتم جلوی مامانم میخوندم:تو رو دیده رد داده قلبممم نباشی میمیرم حتمننن(به مامانم اشاره میکردم اینجا با حس میخوندم)آخه یه جایی از قلبمو زدی که نزده بود هیشکی قبلن(با دستم تفنگ درس میکردم میزدم رو قلبم)​​​​​​دلم میخاد یه جای شیکو پیکو تو باشی منو یه موزیک هیتو(اینجا به دور ور اشاره میکردم چشامو چپ)زبونم بگیره بگم میخامت میمیرم من بی بی بی تو(صورتمو میبردم جلو مامانم غلیظ میخوندم بی بیشو)آخرشم مامانم عصابش خورد شد انقد خوندم رف تو اتاق درم محکم بسکار بدی کردم؟ 

همش تقصیر این ساراس اون انداخته تو دهنمافتاده تو دهنم هی قر میدم میخونم:امشب دل من هوس رطب کردهبعد چشمامو کج کوله میکنمیا مثلن اون روز این آهنگ شیک و پیک میرفتم جلوی مامانم میخوندم:تو رو دیده رد داده قلبممم نباشی میمیرم حتمننن(به مامانم اشاره میکردم اینجا با حس میخوندم)آخه یه جایی از قلبمو زدی که نزده بود هیشکی قبلن(با دستم تفنگ درس میکردم میزدم رو قلبم)​​​​​​دلم میخاد یه جای شیکو پیکو تو باشی منو یه موزیک هیتو(اینجا به دور ور اشاره میکردم چشامو چپ)زبونم بگیره بگم میخامت میمیرم من بی بی بی تو(صورتمو میبردم جلو مامانم غلیظ میخوندم بی بیشو)آخرشم مامانم عصابش خورد شد انقد خوندم رف تو اتاق درم محکم بسکار بدی کردم؟برچسب ها : ماجراهای من و مامانم, اسگل بازی

در صورتیکه پست با عنوان امـشبـ دل منـ هوس رطـب کردهـ دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.

× ×