روی خط خبر

منبع: 124kzmb
امتیاز: 5 5

لـطف الــهی از وبلاگ یگانگی خداوند 124kzmb

لـطف الــهی

ازته دلت بخون😍گفتم گرفتارم خدا         گفتی که آزادت کنمگفتم گنه کارم خدا        گفتی که عفوت میکنم گفتم خطا کارم خدا       گفتی که می بخشم خطاگفتم جفا کارم خدا        گفتی وفایت میدهمگفتم صدایت میکنم       گفتی جوابت می دهمگفتم ز پا افتاده ام         گفتی بلندت میکنمگفتم نظر بر من نما       گفتی نگاهت می کنمگفتم بهشتم می بری؟    گفتی ضمانت می کنمگفتم که من شرمنده ام    گفتی که پاکت می کنمگفتم که یارم می شوی    گفتی رفاقت میکنمگفتم ندارم توشه ای       گفتی عطایت میکنمگفتم دردمندم خدا           گفتی مداوایت کنمگفتم پناهی نی مرا         گفتاپناهت میدهــم🙏

ازته دلت بخون😍گفتم گرفتارم خدا گفتی که آزادت کنمگفتم گنه کارم خدا گفتی که عفوت میکنم گفتم خطا کارم خدا گفتی که می بخشم خطاگفتم جفا کارم خدا گفتی وفایت میدهمگفتم صدایت میکنم گفتی جوابت می دهمگفتم ز پا افتاده ام گفتی بلندت میکنمگفتم نظر بر من نما گفتی نگاهت می کنمگفتم بهشتم می بری؟ گفتی ضمانت می کنمگفتم که من شرمنده ام گفتی که پاکت می کنمگفتم که یارم می شوی گفتی رفاقت میکنمگفتم ندارم توشه ای گفتی عطایت میکنمگفتم دردمندم خدا گفتی مداوایت کنمگفتم پناهی نی مرا گفتاپناهت میدهــم🙏

در صورتیکه پست با عنوان لـطف الــهی دارای محتوای نامناسب میباشد بر روی گزینه درخواست حذف مطلب کلیک نمائید تا از دسترس خارج گردد.